Chính sách bảo mật

soikeo7ball đảm bảo quyền riêng tư của người dùng

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web soikeo7ball.com , chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

User bình luận được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp từ dịch vụ của Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://vi.gravatar.com/support/profile-privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong  bình luận của bạn.

Thư viện hình ảnh

Hình ảnh của website soikeo7ball được chúng tôi biên soạn lại. Tất cả hình ảnh đều là ảnh gốc của 7ball hoặc được chỉnh sửa lại có cho phép của chủ sỡ hữu. Nếu chúng tôi có hình ảnh liên quan đến bản quyền của bạn, làm ơn hãy liên hệ với chúng tôi qua email: soikeo7ball@gmail.com

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác.

Nếu bạn truy cập trang, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Thời gian dữ liệu tồn tại soikeo7ball

Khi bạn truy cập trang, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một tháng là 30 ngày.

Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.